Fordító és tolmács mesterszak

Utolsó módosítás dátuma : 2016. november 21.

A szak előzményei Egerben

Az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2006 óta az anglisztika és a germanisztika BA szakon specializációs formában folyik a fordítási ismeretek oktatása. Az egri anglisztika szakos bölcsészek esetében különös előnyt jelentenek a munkaerőpiacon azok az angol nyelvi kommunikációs készségek, angol szaknyelvi és EU-s ismeretek, valamint fordítási ismeretek és készségek, amelyeket az anglisztika szakos program részét képező 50 kredites Európai Uniós angol szaknyelvi kommunikáció specializáción sajátítanak el a hallgatók. A germanisztika alapszakon a kötelezően választható szakképzési modulban 15 kredit értékben választhatják az érdeklődők a fordítást, az 50 kredites szaknyelvi specializáción belül pedig 14 kredit jut a szakfordítás alapjainak oktatására.

Az EKE idegen nyelvi tanszékein végzett hallgatók közül eddig is számosan folytatták tanulmányaikat és állták meg helyüket fordító és tolmács mesterszakon különböző intézményekben, tehát joggal kijelenthető, hogy a nálunk folytatott idegennyelv-szakos tanulmányok során a hallgatók alkalmassá válnak tanulmányaik folytatására a mesterszintű fordító és tolmács képzésben. Másrészt évek óta folyamatos érdeklődés tapasztalható hallgatóink részéről e képzés helyben történő elvégzésének lehetősége iránt, ami arra utal, hogy a fordító és tolmács mesterszak beindítására jelentős igény mutatkozik Eger város illetve a régió területén.

A fentiek fényében az intézmény régóta készült a fordító és tolmács mesterszak beindítására. 2005 és 2007 között részt vettünk a szak képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozásában a szak megalapítását előkészítő konzorcium tagjaként, ahol Dr. Vermes Albert képviselte intézményünket a Bölcsész Dékáni Kollégium Fordító- és Tolmácsképzési Szakbizottságának ülésein. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük a szakos képzés indításának feltételeként szolgáló humán és dologi infrastruktúrát, aminek eredményeként mára minden feltétel adott a képzés magas szinten történő végzéséhez. Ennek eredményeként 2015-ben a MAB egyhangú támogatásának köszönhetően megkaptuk az oktatási kormányzat engedélyét a fordító és tolmács mesterszak indítására.


< Vissza