Fordítástudományi Kutatócsoport

Utolsó módosítás dátuma : 2017. április 18.

Célok

Kutatócsoportunk célja az EKE-n folyó fordítástudományi kutatások, valamint a fordítással kapcsolatos publikációs és szakmai tevékenység támogatása és összehangolása, a területen meglévő erőforrásaink hatékonyabb kiaknázása, a fordító és tolmács szakos mesterképzés szakmai alapjainak erősítése. Stratégiai céljaink: kutatóműhelyünk és intézményünk presztízsének emelése, a fordító és tolmács szakos képzésünk minőségének, ismertségének és elismertségének növelése, a szakot gondozó, hátterét biztosító Fordítástudományi Tanszék létrehozása, az intézmény fordítással kapcsolatos igényeinek professzionális szintű kielégítését biztosító szolgáltatási infrastruktúra megteremtése. Céljainkat az oktatás, kutatás, tudásátadás és szolgáltatás területein az alábbiakban foglaljuk össze:

Oktatás: a fordító és tolmács mesterszak minőségének folyamatos fejlesztése, a programban oktató tanárok továbbképzése, fordítástudományi könyvállomány fejlesztése, gyakorlatorientált oktatás erősítése (ennek érdekében kapcsolatok fejlesztése ill. új kapcsolatok kiépítése a szakfordítási ágazat szereplőivel), gyakornoki programok kiaknázása (pl. fordit.hu gyakornoki program, EU-s gyakornoki programok), hallgatói tehetséggondozás támogatása, tehetséges hallgatók bevonása kutatási projektekbe

Kutatás: intézményen belüli, hazai és nemzetközi együttműködések erősítése, közös kutatómunka elősegítése, egymás munkájának támogatása

Tudásátadás: szakmai előadások, workshopok, konferenciák és ismeretterjesztő programok szervezése, vendégelőadók meghívása, az egri fordításkutatás eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon történő bemutatása, eredményeket közlő publikációk, kiadványok és tanulmánykötetek létrehozása

Szolgáltatás: professzionális minőséget biztosító szolgáltatási (humán és IT) infrastruktúra kiépítése az Egyetem fordítási igényeinek teljes körű kiszolgálása érdekében


< Vissza